Daftar Sekarang

Log Masuk Portal E-Cocoa

Lembaga Koko Malaysia (LKM)

Pengguna dalaman yang terdiri daripada pegawai dan kakitangan Lembaga Koko Malaysia.

Pengguna yang telah berdaftar sebagai Pelesen dalam kategori-kategori berikut:

  • L1 : Pedagang Koko (L1A, L1B, L1C)
  • L2 : Pedagang Keluaran Separa Siap
  • L3 : Pengisar

Pengguna yang telah berdaftar sebagai Pemegang Sijil Daftar dalam kategori-kategori berikut:

  • P1 : Penanam Koko dan Memproses
  • P2 : Pembekal Bahan Tanaman Koko Percuma
  • P3 : Agensi Penggredan