Program Peningkatan Produktiviti (PPP)

PROGRAM PENINGKATAN PRODUKTIVITI (PPP)    

Program Peningkatan Produktiviti kepada pekebun-pekebun kecil ini akan membantu meningkatkan pengeluaran biji koko kering tempatan dengan mengamalkan amalan pertanian yang baik seperti yang disyorkan oleh LKM. 

Pada masa yang sama, program ini dijangka akan meningkatkan produktiviti dan pendapatan pekebun-pekebun kecil koko. Dengan adanya program ini pengurangan import biji koko dapat dilaksanakan dan sekaligus mengurangkan pengaliran keluar tukaran matawang negara.

 • Menggalakkan petani terus menyelenggara dan melibatkan diri dalam penanaman koko dengan mengamalkan Amalan Pertanian Baik (APB) sehingga dapat mencapai tahap optimum pengeluaran hasil
 • Mengekalkan keluasan tanaman koko yang telah dibangunkan oleh LKM dalam projek Rancangan Malaysia yang terdahulu agar dapat menampung pengeluaran biji koko kering negara
 • Meningkatkan produktiviti pengeluaran biji koko kering yang berkualiti di kalangan peserta program sekaligus meningkatkan pengeluaran biji koko kering negara
 • Memindahkan teknologi kepada kumpulan sasaran
 • Mengukuhkan sistem kelompok tanaman koko
 • Warganegara Malaysia
 • Pekebun kecil persendirian dengan pemilikan/ pegangan tanah dengan maksimum tanah seluas 6 hektar secara berperingkat
 • Mempunyai geran tanah
 • Surat perjanjian serahan kuasa bagi pemohon yang tidak mempunyai geran dan pemohon yang berkongsi hak pemilikan tanah
 • Pemohon yang diluluskan bantuan hendaklah menyediakan kawasan tanaman mengikut amalan pertanian yang baik serta tidak boleh mengubahkan tanaman selama 5 tahun
 • Pemohon tidak boleh menggunakan kelulusan program ini sebagai alasan untuk menuntut hak milik Tanah Adat atau tanah tidak bergeran
 • Kelulusan program ini boleh ditarik balik (terbatal), jika pemohon tidak dapat melaksanakan kerja-kerja pembersihan kawasan dalam tempoh 3 bulan selepas pemakluman bertulis
 • Berumur 18 tahun dan ke atas pada tarikh permohonan dan tidak muflis serta ada jaminan tenaga kerja jika berumur 60 tahun keatas.
4.1 SARAWAK
 • Bergeran – disahkan oleh Pejabat Tanah dan Ukur
 • Bagi tanah berstatus Tanah Adat (NCR) di Sarawak, permohonan hendaklah disokong oleh 2 pihak samada Ketua Kampung/ JKKK/Ketua Kaum/ Tuai Rumah/ pihak yang berkuasa dengan mengesahkan bahawa pemohon adalah pengusaha tanah tersebut dan tiada tuntutan bertindih. 
4.2 SABAH
 • Bergeran – disahkan oleh Pejabat Tanah dan Ukur
 • Bagi tanah berstatus Permohonan Tanah (TOL/JAKOA/KESEDAR):

i. Permohonan LA hendaklah lebih 5tahun

ii. Permohonan hendaklah disokong oleh pihak yang berkuasa (Pejabat Daerah) dan  mengesahkan bahawa pemohon adalah pengusaha tanah tersebut dan tiada tuntutan bertindih serta disahkan oleh Pejabat Penguasa Tanah / JAKOA/ KESEDAR setempat

4.3 SEMENANJUNG
 • Bergeran – disahkan oleh Pejabat Tanah dan Ukur
 • Bagi tanah berstatus Permohonan Tanah (TOL/JAKOA/KESEDAR):

i. Permohonan LA hendaklah lebih 5tahun

ii. Permohonan hendaklah disokong oleh pihak yang berkuasa (Pejabat Daerah) dan  mengesahkan bahawa pemohon adalah pengusaha tanah tersebut dan                                tiada tuntutan bertindih serta disahkan oleh Pejabat Penguasa Tanah / JAKOA/ KESEDAR setempat

 • Insentif Input Pertanian dan Bahan Tanaman secara Individu & Berkelompok
 • Insentif Peralatan Pertanian berkelompok mengikut keperluan semasa
 • Insentif pemprosesan, pengeringan dan pemasaran berkelompok
 • Kursus In-situ / Demo/Kemahiran
 • Kursus Lanjutan Teknologi Koko
 • Lawatan/seminar/pameran
 • Pembentukan Kelompok / Persatuan
 • Mesyuarat dan Aktiviti Kelompok / Persatuan
 • Pengukuhan Kelompok / Persatuan