Jadual KSPD

JADUAL PELAKSANAAN PROGRAM KSPD WILAYAH SARAWAK TAHUN 2018

 

SUKU TAHUN 1


BULAN MINGGU
1 2 3 4
JANUARI   08-12 JANUARI 2018
BAHAGIAN SRI AMAN, BETONG,
ULU UYAU, SARATOK
URUSAN GRED DAN
PEMBAYARAN
 
FEBRUARI 05-09 FEBRUARI 2018
BAHAGIAN SARIKEI, BINTULU DAN
SUNGAI ASAP
URUSAN GRED
DAN PEMBAYARAN
   
MAC 05-07 MAC 2018
BAHAGIAN ASAJAYA DAN SEBUYAU
URUSAN GRED
DAN PEMBAYARAN
   
 

SUKU TAHUN 2


BULAN MINGGU
1 2 3 4
APRIL 02-06 APRIL 2018
BAHAGIAN SRI AMAN, BETONG, ULU
UYAU DAN SARATOK
URUSAN GRED
DAN PEMBAYARAN
   
MEI   07-11 MEI 2018
BAHAGIAN SARIKEI, BINTANGOR,
BINTULU DAN SUNGAI ASAP
URUSAN GRED
DAN PEMBAYARAN
 
JUN       25-27 JUN 2018
BAHAGIAN ASAJAYA DAN
SEBUYAU
 

SUKU TAHUN 3


BULAN MINGGU
1 2 3 4
JULAI   09-13 JULAI 2018
BAHAGIAN SRI AMAN, ULU UYAU,
BETONG DAN SARATOK
URUSAN GRED
DAN PEMBAYARAN
 
OGOS 06-10 OGOS 2018
BAHAGIAN SARIKEI, BINTULU DAN
SUNGAI ASAP
URUSAN GRED
DAN PEMBAYARAN
   
SEPTEMBER 03-05 SEPTEMBER 2018
BAHAGIAN ASAJAYA DAN SEBUYAU
URUSAN GRED
DAN PEMBAYARAN
   
 

SUKU TAHUN 4


BULAN MINGGU
1 2 3 4
OKTOBER 01-05 OKTOBER 2018
BAHAGIAN SRI AMAN, BETONG, ULU
UYAU DAN SARATOK
URUSAN GRED
DAN PEMBAYARAN
   
NOVEMBER   12-16 NOVEMBER 2018
BAHAGIAN SARIKEI, BINTULU DAN
SUNGAI ASAP
URUSAN GRED DAN
PEMBAYARAN
 
DISEMBER 03-05 DISEMBER 2018
BAHAGIAN ASAJAYA DAN SEBUYAU
URUSAN GRED
DAN PEMBAYARAN